Đế chế Inca

Đế chế Inca là một đế chế tập trung ở Peru ngày nay từ năm 1438 đến năm 1533 sau Công nguyên. Người Inca bắt đầu như một bộ lạc ở khu vực Cuzco vào khoảng thế kỷ 12 sau Công nguyên.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Đế chế Inca ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th5 04, 2020

Những câu chuyện liên quan