Dây thần kinh hông

Dây thần kinh tọa là một dây thần kinh lớn chạy xuống chi dưới.

Nó là dây thần kinh đơn dài nhất trong cơ thể.

Đau do dây thần kinh tọa bị nén hoặc bị tổn thương được gọi là đau thần kinh tọa.

Phát sinh từ phần dưới của đám rối thần kinh tọa, dây thần kinh tọa đi vào khu vực gluteal (mông) bởi các nhánh thần kinh tọa lớn hơn của xương hông.

Nó tiếp tục xuống khoang sau (phía sau) của đùi, cho đến khi nó tách ra thành dây thần kinh xương chày và dây thần kinh phế quản chung.

Vị trí của bộ phận này khác nhau giữa mọi người.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Thần kinh tọa ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th7 27, 2020

Những câu chuyện liên quan