Đất ngập nước

Trong địa lý vật lý, một vùng đất ngập nước là một môi trường tại giao diện giữa các hệ sinh thái trên cạn và các hệ thống thủy sinh.

Về bản chất, vùng đất ngập nước là vùng sinh thái.

Các vùng đất ngập nước thường là môi trường sống có năng suất cao, thường lưu trữ đa dạng sinh học và đặc hữu đáng kể.

Bằng cách hấp thụ lực của gió mạnh và thủy triều, vùng đất ngập nước bảo vệ các khu vực trên mặt đất tiếp giáp với chúng khỏi bão, lũ lụt và thiệt hại do thủy triều.

Các cây trong vùng đất ngập nước giúp lọc các chất ô nhiễm trong nước.

Đầm lầy nước ngọt thường ở trên vùng đồng bằng sông.

Các vùng đất ngập nước liên triều cung cấp một ví dụ tuyệt vời về sự xâm chiếm, sửa đổi và kế vị.

Quá trình xâm lược và thành công là thành lập cỏ biển.

Chúng giúp ổn định trầm tích và tăng tỷ lệ bắt giữ trầm tích.

Các trầm tích bị mắc kẹt dần dần phát triển thành các bãi bùn.

Các sinh vật phẳng bùn trở nên thành lập khuyến khích các dạng sống khác thay đổi thành phần hữu cơ của đất.

Trong đầm lầy muối có sự đa dạng loài lớn hơn, tái chế chất dinh dưỡng và chuyên môn hóa thích hợp làm cho nó trở thành một trong những hệ sinh thái năng suất cao nhất trên Trái đất.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Vùng đất ngập nước ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th5 19, 2020

Những câu chuyện liên quan