Đất

Đất là vật liệu có khả năng hỗ trợ đời sống thực vật.

Đất hình thành thông qua một loạt các quá trình hình thành đất, và bao gồm “nguyên liệu gốc” đá phong hóa kết hợp với chất hữu cơ và không khí sống và không khí. Các loại đất có thể được chia thành hai lớp chung: lớp đất mặt, lớp trên cùng, nơi có hầu hết các rễ cây, vi sinh vật, và cuộc sống động vật khác được định vị, và lớp đất bên dưới, sâu hơn và thường dày đặc hơn và chứa ít chất hữu cơ hơn.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Đất ” của Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th7 18, 2020

Những câu chuyện liên quan