Đảo ngược địa từ

Sự đảo ngược địa từ là một sự thay đổi trong hướng của từ trường Trái đất sao cho các vị trí của từ bắc và nam từ trở nên thay thế cho nhau.

Cực bắc từ của Trái đất đang trôi dạt từ phía bắc Canada về phía Siberia với tốc độ gia tăng nhanh chóng.

Người ta cũng không biết liệu sự trôi dạt này sẽ tiếp tục tăng tốc.

Xã hội hiện tại với sự phụ thuộc của nó vào các hiệu ứng điện và điện từ (ví dụ như radio, thông tin liên lạc vệ tinh) có thể dễ bị tổn thương trước các hướng dẫn công nghệ trong trường hợp đảo ngược toàn bộ trường.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Đảo ngược địa từ ” của Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th10 14, 2020

Những câu chuyện liên quan