Danh sách những thành kiến nhận thức

Sai lệch nhận thức là sự biến dạng trong cách chúng ta nhận thức thực tế.

Nhiều trong số những thành kiến ​​này thường được nghiên cứu về cách chúng ảnh hưởng đến các quyết định kinh doanh và kinh tế và cách chúng ảnh hưởng đến nghiên cứu khoa học và thực nghiệm.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Danh sách các thành kiến ​​nhận thức ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th5 18, 2020

Những câu chuyện liên quan