Danh sách các giai đoạn của vật chất

Đây là danh sách các giai đoạn khác nhau của vật chất bao gồm cả những giai đoạn kỳ lạ hơn.

Nói chung các pha của vật chất được phân biệt bởi áp suất và nhiệt độ, chuyển thành các pha khác khi các điều kiện thay đổi để ủng hộ sự tồn tại của dạng khác, một ví dụ là tan chảy và đóng băng bổ sung của nó.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Danh sách các giai đoạn của vật chất ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th7 13, 2020

Những câu chuyện liên quan