Đài quan sát tia X Chandra

Đài quan sát tia X Chandra là một vệ tinh được NASA phóng lên trên STS-93 vào ngày 23/7/1999.

Nó được đặt tên để vinh danh nhà vật lý người Mỹ gốc Ấn Subrahmanyan Chandrasekhar, người được biết đến với việc xác định giới hạn khối lượng cho các ngôi sao lùn trắng trở thành sao neutron.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết trên Wikipedia ” Đài quan sát tia X Chandra “, đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th1 16, 2021

Những câu chuyện liên quan