Đài quan sát tia gamma Compton

Đài thiên văn Compton Gamma Ray (CGRO) là chiếc thứ hai trong “Đài quan sát vĩ đại” của NASA được phóng lên vũ trụ, sau Kính viễn vọng Không gian Hubble.

Đài quan sát đã được phóng lên Tàu con thoi Atlantis, nhiệm vụ STS-37, vào ngày 5 tháng 4 năm 1991.

Nó được triển khai trên quỹ đạo trái đất thấp ở 450 km để tránh vành đai bức xạ Van Allen.

Đó là trọng tải vật lý thiên văn nặng nhất từng bay vào thời điểm đó, ở mức 17000 kg.

CGRO là một phần của loạt Đài quan sát vĩ đại của NASA, với Kính viễn vọng Không gian Hubble, Đài quan sát tia X Chandra và Kính viễn vọng Không gian Spitzer.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết trên Wikipedia ” Đài quan sát Compton Gamma Ray“, đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th1 16, 2021

Những câu chuyện liên quan