Dải băng ở Nam Cực

Dải băng ở Nam Cực là khối băng lớn nhất trên Trái đất.

Nó có diện tích gần 14 triệu km2 và chứa 30 triệu km khối băng.

Khoảng 90 phần trăm nước ngọt trên bề mặt Trái đất được giữ trong khối băng, một lượng tương đương với 70 m nước trong các đại dương trên thế giới.

Ở Đông Nam Cực, dải băng nằm trên một khối đất lớn, nhưng ở Tây Nam Cực, giường có thể kéo dài đến hơn 2500m dưới mực nước biển.

Vùng đất sẽ nằm dưới đáy biển nếu không có tảng băng.

Băng đi vào tấm băng qua tuyết và băng giá và lá bằng cách đẻ những tảng băng trôi và tan chảy, thường ở đáy nhưng đôi khi ở bề mặt tại các vị trí ấm áp.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết trên Wikipedia ” Dải băng ở Nam Cực “, đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th11 09, 2020

Những câu chuyện liên quan