Đại bàng đầu trọc

Đại bàng đầu trọc là một loài chim săn mồi bản địa ở Bắc Mỹ, dễ nhận biết nhất là chim quốc gia của Hoa Kỳ.

Loài này đang trên bờ vực tuyệt chủng vào cuối thế kỷ 20 nhưng phần lớn đã phục hồi và hiện có dân số ổn định và đang trong quá trình loại bỏ khỏi danh sách các loài có nguy cơ tuyệt chủng của chính phủ liên bang Hoa Kỳ.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết trên Wikipedia ” Đại bàng đầu trọc “, đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Để biết thêm thông tin, hãy xem nội dung liên quan sau đây trên Vũ trụ TV:

Th8 08, 2020

Những câu chuyện liên quan