Cuộc sống ngoài trái đất

Cuộc sống ngoài trái đất là sự sống có thể tồn tại và bắt nguồn từ bên ngoài hành tinh Trái đất, nơi duy nhất trong vũ trụ hiện được con người biết đến để hỗ trợ sự sống.

Sự tồn tại của nó hiện tại hoàn toàn chỉ là giả thuyết vì chưa có bằng chứng về bất kỳ hành tinh nào có thể hỗ trợ sự sống, hoặc sự sống ngoài trái đất thực sự đã được cộng đồng khoa học chấp nhận rộng rãi.

Hầu hết các nhà khoa học cho rằng nếu sự sống ngoài trái đất tồn tại, sự tiến hóa của nó sẽ xảy ra độc lập ở những nơi khác nhau trong vũ trụ.

Một giả thuyết khác, do một thiểu số nắm giữ, là panspermia, cho thấy sự sống trong vũ trụ có thể bắt nguồn từ một số điểm nhỏ hơn, và sau đó lan rộng khắp vũ trụ, từ hành tinh có thể ở được đến hành tinh có thể ở được.

Hai giả thuyết này không loại trừ lẫn nhau.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Cuộc sống ngoài trái đất ” của Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th6 12, 2020

Những câu chuyện liên quan