Cụm sao

Các cụm sao là các nhóm sao bị ràng buộc bởi lực hấp dẫn.

Có thể phân biệt hai loại cụm sao khác nhau: cụm sao cầu là nhóm chặt chẽ gồm hàng trăm nghìn ngôi sao rất cũ trong khi cụm sao mở thường chứa ít hơn vài trăm thành viên và thường rất trẻ.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Cụm sao ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th10 23, 2020

Những câu chuyện liên quan