Corona (Thiên văn học)

Trong thiên văn học, một corona là “bầu khí quyển” plasma của Mặt trời hoặc các thiên thể khác, kéo dài hàng triệu km vào không gian, dễ thấy nhất trong nhật thực toàn phần, nhưng cũng có thể quan sát được trong một đoạn.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Corona ” của Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th12 25, 2020

Những câu chuyện liên quan