Công nghệ mới nổi

Các công nghệ mới nổi được sử dụng để bao gồm các công nghệ mới và có tiềm năng mạnh mẽ như thao tác di truyền, trí tuệ nhân tạo, năng lượng thay thế và công nghệ nano.

Mặc dù biểu thị chính xác của biểu thức là mơ hồ nhưng nhiều tác giả khác nhau chẳng hạn như Bill Joy và Joel Garreau đã xác định các cụm công nghệ như vậy mà họ cho là quan trọng đối với tương lai của loài người.

Các cụm công nghệ được đề xuất này thường được viết tắt bằng các tổ hợp chữ cái như NBIC (viết tắt của Công nghệ nano, Công nghệ sinh học, Công nghệ thông tin và Khoa học nhận thức) hoặc GNR, (cho Di truyền học, Công nghệ nano và Robot).

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Công nghệ mới nổi ” của Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th7 29, 2020

Những câu chuyện liên quan