Công nghệ

Công nghệ là một thuật ngữ rộng liên quan đến việc sử dụng và kiến ​​thức về các công cụ và hàng thủ công của nhân loại.

Đối với các nhà khoa học và kỹ sư, công nghệ là: công cụ khái niệm – như phương pháp, kỹ thuật; dụng cụ – như máy móc, bộ máy, chương trình phần mềm; cũng như các vật liệu nhân tạo khác nhau mà họ thường sử dụng.

Công nghệ không phải là sản phẩm trực tiếp của khoa học bởi vì chúng phải đáp ứng các yêu cầu như: tiện ích, khả năng sử dụng và an toàn, do đó việc áp dụng kiến ​​thức khoa học vào các mục đích cụ thể đòi hỏi sự đóng góp của nghiên cứu kỹ thuật.

Cho đến gần đây, người ta tin rằng sự phát triển của công nghệ là một khái niệm gần giống với con người nhưng các nghiên cứu gần đây cho thấy các loài linh trưởng khác (như tinh tinh) và một số cộng đồng cá heo nhất định đã phát triển các công cụ đơn giản và học cách truyền đạt kiến ​​thức này cho các thế hệ khác, những gì sẽ tạo thành một hình thức phát triển công nghệ phi con người.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Công nghệ ” của Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th8 03, 2020

Những câu chuyện liên quan