Cộng hưởng (hóa học)

Cộng hưởng trong hóa học là một công cụ được sử dụng (chủ yếu trong hóa học hữu cơ) để thể hiện một số loại cấu trúc phân tử nhất định.

Cộng hưởng là thành phần chính của lý thuyết liên kết hóa trị và phát sinh khi không một mô hình thông thường duy nhất nào chỉ sử dụng các liên kết đơn, đôi hoặc ba có thể chiếm tất cả các tính chất quan sát được của phân tử.

Sơ đồ chấm Lewis thường không thể biểu thị cấu trúc điện tử thực sự của một phân tử.

Mặc dù người ta chỉ có thể hiển thị các liên kết cộng hóa trị đơn, đôi hoặc ba bằng cách sử dụng các sơ đồ này, người ta thấy rằng phân tử quan sát không khớp với một trong hai cấu trúc này mà có các thuộc tính theo nghĩa nào đó là trung gian.

Các cấu trúc cộng hưởng sau đó được sử dụng để xấp xỉ cấu trúc điện tử thực sự.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Cộng hưởng (hóa học) ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th7 31, 2020

Những câu chuyện liên quan