Con voi

Elephantidae (những con voi) là một gia đình của động vật, và là gia đình duy nhất còn lại theo thứ tự Proboscidea.

Voiidae có ba loài sống: Voi Savannah và Voi rừng (được gọi chung là Voi châu Phi) và Voi châu Á (trước đây gọi là Voi Ấn Độ).

Voi là động vật trên cạn lớn nhất và động vật có vú trên cạn lớn nhất còn sống hiện nay.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Con voi ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th3 24, 2020