Con hến (Vẹm)

Hến (Vẹm hay tiếng anh là Mussel) là một động vật thân mềm hai mảnh vỏ có thể được tìm thấy trong hồ, sông, lạch, khu vực ngập triều và trên khắp đại dương.

Vẹm (Hến) nước mặn (họ Mytilidae) và Vẹm nước ngọt (họ Unionidae) không được cho là có liên quan chặt chẽ và được nhóm thành các lớp con khác nhau, mặc dù có sự tương đồng đáng kể về ngoại hình.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Mussel ” của Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th7 30, 2020

Những câu chuyện liên quan