Comet Shoemaker-Levy 9

Comet Shoemaker-Levy 9 (SL9, được chỉ định chính thức là D / 1993 F2) là một sao chổi va chạm với Sao Mộc vào năm 1994, cung cấp quan sát trực tiếp đầu tiên về sự va chạm của hai vật thể trong hệ mặt trời.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết trên Wikipedia ” Comet Shoemaker-Levy 9 “, đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Miễn phí GNU .
Th12 25, 2020

Những câu chuyện liên quan