Cổ sinh vật học

Cổ sinh vật học (Paleoclimatology) là nghiên cứu về biến đổi khí hậu được thực hiện trên quy mô của toàn bộ lịch sử trái đất.

Glaciers (Sông băng) là một công cụ được sử dụng rộng rãi trong cổ sinh vật học.

Băng ở sông băng đã cứng lại thành một mô hình có thể xác định được với mỗi năm để lại một lớp riêng biệt trong lõi băng.

Người ta ước tính rằng các khối băng cực có 100.000 lớp này trở lên.

Bên trong các lớp này, các nhà khoa học đã tìm thấy phấn hoa, cho phép họ ước tính tổng lượng tăng trưởng thực vật của năm đó bằng số lượng phấn hoa.

Độ dày của lớp có thể giúp xác định lượng mưa năm đó.

Các lớp trầm tích đã được nghiên cứu, đặc biệt là các lớp dưới đáy hồ và đại dương.

Đặc điểm của thảm thực vật được bảo tồn, động vật, phấn hoa và tỷ lệ đồng vị cung cấp thông tin.

Các lớp đá trầm tích cung cấp một cái nhìn nén hơn về khí hậu, vì mỗi lớp trầm tích được tạo ra trong khoảng thời gian hàng trăm ngàn đến hàng triệu năm.

Các nhà khoa học có thể nắm bắt được khí hậu lâu dài bằng cách nghiên cứu đá trầm tích.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Paleoclimatology ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th8 02, 2020

Những câu chuyện liên quan