Cơ quan an ninh Quốc Gia Hoa Kỳ NSA

Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) là nhà sản xuất và quản lý chính về tình báo tín hiệu (SIGINT) cho Hoa Kỳ.

Được ước tính là một trong những tổ chức tình báo lớn nhất của Hoa Kỳ về nhân sự và ngân sách, NSA hoạt động dưới sự quản lý của Bộ Quốc phòng và báo cáo cho Giám đốc Tình báo Quốc gia.

NSA được giao nhiệm vụ giám sát, thu thập, giải mã, dịch thuật và phân tích thông tin cùng dữ liệu toàn cầu cho các mục đích tình báo và phản gián nước ngoài bao gồm giám sát các cá nhân mục tiêu trên đất Mỹ.

Cơ quan này được ủy quyền để hoàn thành nhiệm vụ của mình thông qua các phương tiện bí mật trong số đó đang gây ra các hệ thống điện tử và bị cáo buộc tham gia phá hoại thông qua các phần mềm lật đổ.

NSA cũng chịu trách nhiệm bảo vệ các hệ thống thông tin và truyền thông của chính phủ Hoa Kỳ.

Là một phần của hoạt động giám sát hàng loạt tại Hoa Kỳ, NSA thu thập và lưu trữ tất cả các hồ sơ điện thoại của tất cả công dân Mỹ.

Không giống như Cơ quan Tình báo Quốc phòng (DIA) và Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA), cả hai cơ quan trên chuyên về gián điệp người nước ngoài thì NSA không có thẩm quyền tiến hành thu thập thông tin nguồn nhân lực mặc dù nó thường được mô tả như vậy trong văn hóa đại chúng .

Thay vào đó, NSA được ủy thác điều phối và giải mã các thành phần SIGINT của các tổ chức chính phủ không phải SIGINT bị pháp luật ngăn cản tham gia vào các hoạt động đó mà không có sự chấp thuận của NSA thông qua Bộ trưởng Quốc phòng.

Là một phần của các trách nhiệm hợp lý hóa này, cơ quan này có một tổ chức cùng tên là Dịch vụ An ninh Trung tâm (CSS), được thành lập để tạo thuận lợi cho sự hợp tác giữa NSA và các thành phần phân tích mật mã quân sự khác của Hoa Kỳ.

Ngoài ra, Giám đốc NSA đồng thời giữ chức Tư lệnh Bộ Tư lệnh Không gian Hoa Kỳ và là Giám đốc Dịch vụ An ninh Trung ương.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết trên Wikipedia ” Cơ quan an ninh quốc gia “, đã được phát hành theo Giấy phép tài liệu miễn phí GNU .
Th8 22, 2020

Những câu chuyện liên quan