Cơ học lượng tử

Cơ học lượng tử là một nhánh cơ bản của vật lý lý thuyết thay thế cơ học Newton và điện từ cổ điển ở cấp độ nguyên tử hay hạ nguyên tử.

Nó là khuôn khổ cơ bản của nhiều lĩnh vực vật lý và hóa học, bao gồm vật lý ngưng tụ, hóa học lượng tử và vật lý hạt.

Cùng với thuyết tương đối rộng, nó là một trong những trụ cột của vật lý hiện đại.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Cơ học lượng tử ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th1 13, 2021

Những câu chuyện liên quan