Chuyển nhân tế bào soma

Trong di truyền học và sinh học phát triển, chuyển nhân tế bào soma (SCNT) là một kỹ thuật phòng thí nghiệm để tạo ra một noãn với nhân của người hiến.

Nó có thể được sử dụng trong nghiên cứu tế bào gốc phôi, hoặc trong y học tái tạo, nơi đôi khi nó được gọi là “nhân bản trị liệu”. Nó cũng có thể được sử dụng như bước đầu tiên trong quá trình nhân bản sinh sản.

Trong SCNT, nhân chứa DNA của sinh vật, của một tế bào soma (một tế bào cơ thể không phải là tinh trùng hoặc tế bào trứng) được loại bỏ và phần còn lại của tế bào bị loại bỏ.

Đồng thời, nhân của một tế bào trứng bị loại bỏ.

Nhân của tế bào soma sau đó được đưa vào tế bào trứng được mã hóa.

Sau khi được đưa vào trứng, nhân tế bào soma được lập trình lại bởi tế bào chủ.

Trứng, hiện chứa nhân của một tế bào soma, được kích thích bằng một cú sốc và sẽ bắt đầu phân chia.

Sau nhiều lần phân chia phân bào trong nuôi cấy, tế bào đơn này tạo thành phôi nang (phôi giai đoạn đầu với khoảng 100 tế bào) với DNA gần như giống hệt với sinh vật ban đầu.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Chuyển giao hạt nhân tế bào Somatic ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th10 06, 2020

Những câu chuyện liên quan