Chụp cộng hưởng từ

Chụp cộng hưởng từ (MRI) hoặc Cộng hưởng từ hạt nhân (NMR) là một phương pháp được sử dụng để hình dung bên trong các sinh vật sống cũng như phát hiện thành phần cấu trúc địa chất.

Nó chủ yếu được sử dụng để chứng minh các thay đổi sinh lý hoặc bệnh lý khác của các mô sống và là một hình thức y tế thường được sử dụng.

MRI cũng đã tìm thấy nhiều ứng dụng mới bên ngoài các lĩnh vực y tế và sinh học như tính thấm của đá đối với hydrocarbon và một số phương pháp thử nghiệm không phá hủy.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Hình ảnh cộng hưởng từ ” của Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th8 03, 2020

Những câu chuyện liên quan