Chụp ảnh trên không

Chụp ảnh trên không là chụp ảnh từ trên cao với máy ảnh được gắn hoặc cầm ở tay trên máy bay, máy bay trực thăng, khinh khí cầu, tên lửa, diều, nhảy dù hoặc phương tiện tương tự.

Nó lần đầu tiên được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia người Pháp và khinh khí cầu Nadar vào năm 1858.

Việc sử dụng ảnh chụp từ trên không cho mục đích quân sự đã được mở rộng trong Thế chiến I bởi các phi công.

Chụp ảnh trên không được sử dụng trong bản đồ học, quy hoạch sử dụng đất, khảo cổ học, sản xuất phim, nghiên cứu môi trường, gián điệp, quảng cáo thương mại, chuyển tải và các lĩnh vực khác.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Chụp ảnh trên không ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Oct 14, 2020

Những câu chuyện liên quan