Chức năng thần kinh

Chức năng thần kinh là việc sử dụng công nghệ thần kinh để đo lường một khía cạnh của chức năng não, thường nhằm tìm hiểu mối quan hệ giữa hoạt động trong các khu vực não nhất định và các chức năng tâm thần cụ thể.

Nó chủ yếu được sử dụng như một công cụ nghiên cứu trong khoa học thần kinh nhận thức và khoa học thần kinh.

Các phương pháp phổ biến bao gồm chụp cắt lớp phát xạ positron (PET), chụp cộng hưởng từ chức năng (fMRI), điện não đồ đa kênh (EEG) hoặc chụp từ điện não đồ (MEG) và chụp ảnh quang phổ hồng ngoại (NIRSI).

PET, fMRI và NIRSI có thể đo lường sự thay đổi cục bộ trong lưu lượng máu não liên quan đến hoạt động thần kinh.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết trên Wikipedia ” Chức năng thần kinh chức năng “, đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th7 29, 2020

Những câu chuyện liên quan