Chữa cháy

Chữa cháy là hành động dập tắt đám cháy hủy diệt.

Một lính cứu hỏa chiến đấu với những đám cháy này và ngăn chặn sự hủy hoại của sự sống, tài sản và môi trường.

Chữa cháy là một nghề kỹ thuật cao đòi hỏi nhiều năm đào tạo và giáo dục để thành thạo.

Trong lịch sử, các nhà vật lý đã tạo ra một biểu diễn đồ họa mô tả chi tiết ba yếu tố lửa (tam giác lửa).

Trong những năm gần đây, một điểm nữa đã được thêm vào, tạo ra tứ diện lửa.

Bốn yếu tố cần thiết để duy trì sự đốt cháy là: nhiên liệu, oxy, nhiệt và phản ứng chuỗi hóa học.

Để dập tắt đám cháy, cần phải loại bỏ một hoặc nhiều trong bốn thành phần của quá trình đốt.

Loại bỏ bất kỳ thành phần nào trong tứ diện lửa này sẽ ngăn các yếu tố khác tương tác và không cho phép đốt cháy tiếp tục.

Lính cứu hỏa làm việc trong việc hạn chế phơi nhiễm (nhiên liệu có nguy cơ bị ngọn lửa gần đó đốt cháy hoặc do nhiệt bức xạ), chứa và dập tắt đám cháy và sau đó đại tu các mảnh vụn cháy và đốt cháy từ các khu vực bị ảnh hưởng cũng như dập tắt tất cả các đám cháy ẩn giấu.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Chữa cháy ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th12 12, 2020

Những câu chuyện liên quan