Chó lai

Các giống lai Canid là kết quả của sự giao thoa giữa hai thành viên khác nhau trong họ chó (Canidae).

Sói (bao gồm cả dingo), chó sói, chó rừng và chó nhà đều có 78 nhiễm sắc thể được sắp xếp thành 39 cặp.

Điều này cho phép chúng lai tự do (kích thước chặn hoặc hạn chế hành vi) và sinh ra những đứa con màu mỡ.

Sói, chó sói và chó rừng vàng đã chuyển hướng khoảng 3 đến 4 triệu năm trước.

Các thành viên khác trong gia đình chó đã chuyển hướng từ 7 đến 10 triệu năm trước và ít liên quan chặt chẽ hơn và không thể lai với các giống chó sói: Jackal màu vàng có 74 nhiễm sắc thể, cáo đỏ có 38 nhiễm sắc thể, chó gấu trúc có 42 nhiễm sắc thể và cáo Fennec có 64 nhiễm sắc thể.

Mặc dù Chó hoang châu Phi có 78 nhiễm sắc thể, nhưng nó được coi là đủ khác biệt để được đặt trong chi riêng của nó.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết trên Wikipedia ” Canine hybrid “, đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th7 30, 2020

Những câu chuyện liên quan