Chó dẫn đường

Chó dẫn đường là những con chó trợ giúp được huấn luyện để dẫn dắt người mù hoặc khiếm thị xung quanh chướng ngại vật.

Chúng thường được gọi là chó “Seeing Eye”, vì Seeing Eye là tên của một trong nhiều trường huấn luyện chó dẫn đường.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Chó dẫn đường ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th5 20, 2020

Những câu chuyện liên quan