chim cánh cụt

Chim cánh cụt là một trật tự của các loài chim không biết bay sống ở bán cầu nam.

Mặc dù tất cả các loài chim cánh cụt đều có nguồn gốc ở Nam bán cầu, nhưng chúng không trái với niềm tin phổ biến, chỉ được tìm thấy ở vùng khí hậu lạnh, như Nam Cực.

Chim cánh cụt dường như không sợ con người và đã tiếp cận các nhóm thám hiểm mà không do dự.

Điều này có lẽ là do không có kẻ săn mồi trên đất liền ở Nam Cực hoặc các đảo ngoài khơi gần đó làm mồi hoặc tấn công chim cánh cụt.

Thay vào đó, chim cánh cụt có nguy cơ trên biển từ những kẻ săn mồi như hải cẩu.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Penguin ” của Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Aug 08, 2020

Những câu chuyện liên quan