Chim biển

Chim biển là loài chim dành phần lớn cuộc đời của chúng, ngoài mùa sinh sản ít nhất, trên biển.

Trong khi các loài chim biển khác nhau rất nhiều về lối sống, hành vi và sinh lý, chúng thường thể hiện sự tiến hóa hội tụ nổi bật vì các vấn đề môi trường giống nhau và các hốc ăn đã dẫn đến sự thích nghi tương tự.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Seabird ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th5 20, 2020

Những câu chuyện liên quan