Chất thải nguy hại

Chất thải nguy hại là chất thải gây ra các mối đe dọa đáng kể hoặc tiềm ẩn đối với sức khỏe cộng đồng hoặc môi trường và nói chung thể hiện một hoặc nhiều đặc điểm sau: dễ cháy, ăn mòn, phản ứng hoặc độc tính.

Ví dụ về chất thải nguy hại bao gồm rượu ngâm chất thải từ sản xuất sắt và thép và một số loại bùn mạ điện.

Nhiều loại hình doanh nghiệp tạo ra chất thải nguy hại.

Một số công ty nhỏ có thể nằm trong một cộng đồng.

Ví dụ: các loại hình kinh doanh sau đây thường tạo ra chất thải nguy hại: chất tẩy rửa khô, cửa hàng sửa chữa ô tô, bệnh viện, máy hủy diệt và trung tâm xử lý ảnh.

Một số máy phát thải chất thải nguy hại là các công ty lớn hơn như các nhà sản xuất hóa chất, công ty mạ điện và nhà máy lọc dầu.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Chất thải nguy hại ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Miễn phí GNU .
Th12 15, 2020

Những câu chuyện liên quan