Chất lượng không khí ở bên trong

Chất lượng không khí trong nhà (IAQ) liên quan đến nội dung của không khí bên trong có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và sự thoải mái của cư dân tòa nhà.

IAQ có thể bị tổn hại bởi các chất gây ô nhiễm vi khuẩn (nấm mốc, vi khuẩn), hóa chất (như carbon monoxide, radon), chất gây dị ứng hoặc bất kỳ tác nhân gây căng thẳng hoặc năng lượng nào có thể gây ra ảnh hưởng sức khỏe.

Những phát hiện gần đây đã chứng minh rằng không khí trong nhà thường bị ô nhiễm nhiều hơn không khí ngoài trời (mặc dù có các chất ô nhiễm khác nhau) mặc dù điều này không làm thay đổi cách hiểu chung về ô nhiễm không khí.

Trên thực tế, không khí trong nhà thường gây nguy hiểm cho sức khỏe hơn so với khung cảnh ngoài trời tương ứng.

Sử dụng thông gió để pha loãng chất gây ô nhiễm, lọc và kiểm soát nguồn là phương pháp chính để cải thiện chất lượng không khí trong nhà ở hầu hết các tòa nhà.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Chất lượng không khí trong nhà ” của Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th11 05, 2020

Những câu chuyện liên quan