Chất dinh dưỡng cần thiết

Chất dinh dưỡng thiết yếu là một chất dinh dưỡng cần thiết cho hoạt động bình thường của cơ thể mà cơ thể không thể tổng hợp được.

Các loại chất dinh dưỡng thiết yếu bao gồm vitamin, khoáng chất chế độ ăn uống, axit béo thiết yếu và axit amin thiết yếu.

Nhiều vitamin thiết yếu, chẳng hạn như Vitamin C, cũng theo định nghĩa phytonutrients, khi chúng xảy ra trong thực vật.

Các loài khác nhau có các chất dinh dưỡng thiết yếu rất khác nhau.

Hầu hết các chất dinh dưỡng thiết yếu là các chất cần thiết về mặt trao đổi chất nhưng không thể được tổng hợp bởi sinh vật.

Một số chất dinh dưỡng thiết yếu có thể độc hại với liều lượng lớn.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Chất dinh dưỡng thiết yếu ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th2 19, 2020

Những câu chuyện liên quan