Chất đạm

Chất đạm (Protein) là các hợp chất hữu cơ lớn được tạo thành từ các axit amin được sắp xếp theo chuỗi tuyến tính và liên kết với nhau giữa nguyên tử carboxyl của một axit amin và nitơ amin của một axit khác.

Liên kết này được gọi là liên kết peptide.

Trình tự các axit amin trong protein được xác định bởi một gen và được mã hóa trong mã di truyền.

Mặc dù mã di truyền này chỉ định 20 axit amin “tiêu chuẩn”, dư lượng trong protein thường bị thay đổi về mặt hóa học trong quá trình biến đổi sau dịch mã: trước khi protein có thể hoạt động trong tế bào hoặc là một phần của cơ chế kiểm soát.

Protein cũng có thể làm việc cùng nhau để đạt được một chức năng cụ thể và chúng thường liên kết để tạo thành các phức ổn định.

Giống như các đại phân tử sinh học khác như polysacarit và axit nucleic, protein là thành phần thiết yếu của tất cả các sinh vật sống và tham gia vào mọi quá trình trong tế bào.

Nhiều protein là enzyme xúc tác cho các phản ứng sinh hóa, và rất quan trọng đối với quá trình trao đổi chất.

Các protein khác có chức năng cấu trúc hoặc cơ học, chẳng hạn như các protein trong tế bào, tạo thành một hệ thống giàn giáo duy trì hình dạng tế bào.

Protein cũng rất quan trọng trong việc truyền tín hiệu tế bào, đáp ứng miễn dịch, bám dính tế bào và chu trình tế bào.

Protein cũng là một thành phần cần thiết trong chế độ ăn uống của chúng ta, vì động vật không thể tổng hợp tất cả các axit amin và phải thu được các axit amin thiết yếu từ thực phẩm.

Thông qua quá trình tiêu hóa, động vật phân hủy protein ăn vào thành các axit amin tự do có thể được sử dụng để tổng hợp protein.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Protein ” của Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th3 19, 2020

Những câu chuyện liên quan