Charon (mặt trăng)

Charon, được phát hiện vào năm 1978, tùy thuộc vào định nghĩa được sử dụng, là mặt trăng lớn nhất của Sao Diêm Vương hoặc một thành viên của hành tinh lùn đôi với Sao Diêm Vương là thành viên khác.

Với việc phát hiện vào năm 2005 của hai mặt trăng khác của Sao Diêm Vương (Nix và Hydra), Charon giờ đây còn được gọi là Sao Diêm Vương I.

Nhiệm vụ Chân trời mới dự kiến ​​sẽ đến thăm Charon và Sao Diêm Vương vào tháng 7 năm 2015.

Charon được nhà thiên văn học James Christy phát hiện vào ngày 22 tháng 6 năm 1978 khi ông đang kiểm tra những hình ảnh có độ phóng đại cao của Sao Diêm Vương trên các tấm ảnh chụp vài tháng trước đó.

Christy nhận thấy rằng một chỗ phình nhẹ xuất hiện định kỳ.

Sau đó, phình được xác nhận trên các tấm có niên đại từ ngày 29 tháng 4 năm 1965.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết Wikipedia ” Charon (mặt trăng) “, đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th10 14, 2020

Những câu chuyện liên quan