Cấy vi mạch (động vật)

Một vi mạch là một mạch tích hợp xác định được đặt dưới da của một con chó, mèo hoặc động vật khác.

Các con chip có kích thước bằng một hạt gạo lớn và dựa trên công nghệ RFID thụ động.

Vi mạch đã đặc biệt hữu ích trong việc trả lại vật nuôi bị mất.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết trên Wikipedia ” Microchip cấy ghép (động vật) “, đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th3 24, 2020

Những câu chuyện liên quan