Cấu trúc Lewis trong hóa học

Các cấu trúc Lewis còn được gọi là cấu trúc chấm điện tử hoặc sơ đồ chấm điện tử là sơ đồ cho thấy sự liên kết giữa các nguyên tử của phân tử và các cặp electron đơn độc có thể tồn tại trong phân tử.

Một cấu trúc Lewis có thể được vẽ cho bất kỳ phân tử liên kết cộng hóa trị nào, cũng như các hợp chất phối hợp.

Các cấu trúc Lewis cho thấy mỗi nguyên tử trong cấu trúc của phân tử sử dụng ký hiệu hóa học của nó.

Các đường được vẽ giữa các nguyên tử được liên kết với nhau (hiếm khi, các cặp chấm được sử dụng thay vì các đường).

Các electron dư tạo thành các cặp đơn độc được biểu diễn dưới dạng cặp chấm và được đặt bên cạnh các nguyên tử mà chúng cư trú.

Cấu trúc Lewis cho một nguyên tử riêng lẻ được vẽ bằng cách đặt một chấm xung quanh nguyên tử cho mỗi electron hóa trị có sẵn.

Có bốn vị trí có sẵn cho các chấm được đặt; hầu hết các nhà hóa học vẽ chúng trên đỉnh, trái, dưới và phải của nguyên tử.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Cấu trúc Lewis trong hóa học ” của Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th7 31, 2020

Những câu chuyện liên quan