Cấu hình điện tử

Trong vật lý nguyên tử và hóa học lượng tử, cấu hình electron là sự sắp xếp các electron trong nguyên tử, phân tử hoặc cấu trúc vật lý khác (ví dụ: tinh thể).

Giống như các hạt cơ bản khác, electron tuân theo định luật cơ học lượng tử và thể hiện cả bản chất giống như hạt và giống như sóng.

Trạng thái lượng tử của một điện tử cụ thể được xác định bởi hàm sóng của nó, một hàm có giá trị phức tạp của không gian và thời gian.

Theo cách giải thích của Copenhagen về cơ học lượng tử, vị trí của một điện tử cụ thể không được xác định rõ cho đến khi một hành động đo lường khiến nó bị phát hiện.

Xác suất hành động đo sẽ phát hiện electron tại một điểm cụ thể trong không gian tỷ lệ với bình phương giá trị tuyệt đối của hàm sóng tại điểm đó.

Các electron có thể di chuyển từ mức năng lượng này sang mức năng lượng khác bằng cách phát xạ hoặc hấp thụ một lượng tử năng lượng, dưới dạng một photon.

Do nguyên tắc loại trừ Pauli, không quá hai electron có thể tồn tại trong một quỹ đạo nguyên tử nhất định; do đó, một điện tử chỉ có thể nhảy sang quỹ đạo khác nếu có chỗ trống ở đó.

Kiến thức về cấu hình electron của các nguyên tử khác nhau rất hữu ích trong việc tìm hiểu cấu trúc của bảng tuần hoàn các nguyên tố.

Khái niệm này cũng hữu ích để mô tả các liên kết hóa học giữ các nguyên tử lại với nhau.

Trong các vật liệu khối, ý tưởng tương tự này giúp giải thích các tính chất đặc biệt của laser và chất bán dẫn.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Cấu hình điện tử ” của Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th7 13, 2020

Những câu chuyện liên quan