Carbon monoxide

Carbon monoxide với công thức hóa học CO là một loại khí không màu, không mùi và không vị.

Nó là sản phẩm của quá trình đốt cháy không hoàn toàn các hợp chất chứa carbon, đáng chú ý là trong các động cơ đốt trong.

Nó có giá trị nhiên liệu đáng kể, đốt cháy trong không khí với ngọn lửa màu xanh đặc trưng, ​​tạo ra carbon dioxide.

Mặc dù có độc tính nghiêm trọng, CO cực kỳ có giá trị và là nền tảng của nhiều công nghệ hiện đại, là tiền thân của vô số các sản phẩm hữu ích – thậm chí là cứu sống -.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Carbon monoxide ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th8 03, 2020

Những câu chuyện liên quan