Carbon dioxide chìm

Một bể chứa carbon dioxide (CO2) là một bể chứa carbon đang tăng kích thước, và ngược lại với “nguồn” carbon.

Các bể tự nhiên chính là các đại dương và thực vật và các sinh vật khác sử dụng quang hợp để loại bỏ carbon khỏi khí quyển bằng cách kết hợp nó vào sinh khối.

Khái niệm về bể CO2 này đã được biết đến rộng rãi hơn vì vai trò của nó trong Nghị định thư Kyoto.

Sự cô lập carbon là thuật ngữ mô tả các quá trình loại bỏ carbon khỏi khí quyển.

Để giúp giảm thiểu sự nóng lên toàn cầu, một loạt các phương tiện thu giữ và lưu trữ carbon nhân tạo, cũng như tăng cường các quá trình cô lập tự nhiên, đang được khám phá.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết trên Wikipedia ” Carbon dioxide chìm “, đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th7 29, 2020

Những câu chuyện liên quan