Carbon-14

Carbon-14, 14C hay radiocarbon là một đồng vị phóng xạ của carbon được phát hiện vào ngày 27 tháng 2 năm 1940, bởi Martin Kamen và Sam Ruben.

Hạt nhân của nó chứa 6 proton và 8 neutron.

Sự hiện diện của nó trong các vật liệu hữu cơ được sử dụng rộng rãi như là cơ sở của phương pháp xác định niên đại bằng carbon phóng xạ cho đến nay các mẫu khảo cổ, địa chất và địa chất thủy văn.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Carbon-14 ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th7 31, 2020

Những câu chuyện liên quan