Cần sa

Cần sa được cho là có nguồn gốc ở các khu vực miền núi phía bắc dãy Hy Mã Lạp Sơn ở Ấn Độ.

Nó còn được gọi là cây gai dầu, mặc dù thuật ngữ này thường đề cập đến cần sa được trồng để không sử dụng ma túy.

Là một loại thuốc, nó thường có dạng hoa khô (cần sa), nhựa cây (băm) hoặc các chất chiết xuất khác nhau được gọi chung là dầu băm.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Cần sa ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th3 25, 2020

Những câu chuyện liên quan