Cảm xúc

Cảm xúc theo định nghĩa chung nhất của nó là một xung thần kinh làm cho sinh vật chuyển sang hành động, thúc đẩy hành vi phản ứng tự động được điều chỉnh thông qua quá trình tiến hóa như một cơ chế sinh tồn để đáp ứng nhu cầu sinh tồn.

Linda Davidoff định nghĩa cảm xúc là một cảm giác được thể hiện thông qua các chức năng sinh lý như nét mặt, nhịp tim nhanh hơn và các hành vi như hung hăng, khóc hoặc che mặt bằng tay.

Dựa trên những khám phá được thực hiện thông qua bản đồ thần kinh của hệ thống limbic, giải thích sinh học thần kinh của cảm xúc con người là cảm xúc là một trạng thái tinh thần dễ chịu hoặc khó chịu được tổ chức trong hệ thống limbic của não động vật có vú.

Được định nghĩa như vậy, những trạng thái cảm xúc này là biểu hiện cụ thể của cảm giác thỏa thuận không bằng lời nói, vui chơi, giận dữ, chắc chắn, kiểm soát, bất đồng, ghê tởm, không thích, bối rối, sợ hãi, tội lỗi, hạnh phúc, ghét, thích, thích, yêu, buồn , xấu hổ, bất ngờ và không chắc chắn.

Nếu được phân biệt với phản ứng phản ứng của các loài bò sát thì cảm xúc sẽ là sự hình thành động vật có vú của các kiểu kích thích động vật có xương sống nói chung, trong đó các chất hóa học thần kinh (ví dụ, dopamine, noradrenaline và serotonin) bước lên hoặc bước xuống mức độ hoạt động của cơ thể, như có thể nhìn thấy trong các chuyển động của cơ thể: cử chỉ và tư thế.

Ở động vật có vú, động vật linh trưởng và con người, cảm xúc được hiển thị dưới dạng tín hiệu cảm xúc.

Ví dụ, cảm xúc tình yêu của con người được đề xuất phát triển từ các bộ não của động vật có vú (cụ thể là các mô-đun của con quay có vỏ bọc) được thiết kế để chăm sóc, nuôi dưỡng và chải chuốt cho con cái.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Cảm xúc ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th7 30, 2020

Những câu chuyện liên quan