Cải dầu (Canola)

Canola là một giống cây thương hiệu của cây cải dầu mà từ đó thu được dầu hạt cải.

Nó ban đầu được nhân giống ở Canada bởi Keith Downey và Baldur Stefansson vào những năm 1970.

Dầu Canola là một thuật ngữ được tạo ra từ các từ “Canada” và “dầu”.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Canola ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th5 20, 2020

Những câu chuyện liên quan