Các loại rau củ

Rau củ là bộ phận thực vật dưới lòng đất dùng làm rau.

Chúng được gọi là rau củ vì thiếu một thuật ngữ chung tốt hơn, nhưng bao gồm cả rễ thực sự như rễ củ và củ, cũng như các loại rễ không như củ, thân rễ, thân và củ.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Root rau ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Miễn phí GNU .
Oct 14, 2020

Những câu chuyện liên quan