Các giai đoạn phát triển tâm lý xã hội của Erikson

Các giai đoạn phát triển tâm lý xã hội của Erikson mô tả tám giai đoạn phát triển mà qua đó một con người phát triển khỏe mạnh nên chuyển từ giai đoạn trứng nước đến tuổi trưởng thành muộn.

Trong mỗi giai đoạn, người đối đầu, và hy vọng làm chủ, thử thách mới.

Mỗi giai đoạn được xây dựng trên sự hoàn thành thành công của các giai đoạn trước đó.

Những thách thức của các giai đoạn không được hoàn thành thành công có thể được dự kiến ​​sẽ xuất hiện trở lại như những vấn đề trong tương lai.

Erik Erikson đã phát triển lý thuyết vào những năm 1950 như là một sự cải tiến trong các giai đoạn tâm lý của Freud.

Erikson chấp nhận nhiều lý thuyết của Freud (bao gồm cả id, cái tôi và siêu nhân, và tính dục trẻ con của Freud đại diện cho sự phát triển tâm lý), nhưng từ chối nỗ lực của Freud chỉ mô tả tính cách dựa trên cơ sở tình dục.

Trong tác phẩm có ảnh hưởng nhất của mình, Thời thơ ấu và xã hội (1950), ông đã chia vòng đời của con người thành tám giai đoạn phát triển tâm lý xã hội.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết trên Wikipedia ” Các giai đoạn phát triển tâm lý xã hội của Erikson “, đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th2 16, 2020

Những câu chuyện liên quan