Cạc-bon đi-ô-xít

Carbon dioxide là một hợp chất hóa học bao gồm một carbon và hai nguyên tử oxy.

Nó thường được gọi bằng công thức CO2 của nó.

Nó hiện diện trong bầu khí quyển của Trái đất ở nồng độ thấp và hoạt động như một loại khí nhà kính.

Ở trạng thái rắn, nó được gọi là đá khô.

Nó là thành phần chính của chu trình carbon.

Carbon dioxide trong khí quyển có nguồn gốc từ nhiều nguồn tự nhiên bao gồm sự phát tán của núi lửa, sự đốt cháy chất hữu cơ và quá trình hô hấp của các sinh vật hiếu khí sống; nguồn carbon dioxide nhân tạo chủ yếu đến từ việc đốt các loại nhiên liệu hóa thạch khác nhau để phát điện và sử dụng vận tải.

Nó cũng được sản xuất bởi các vi sinh vật khác nhau từ quá trình lên men và hô hấp tế bào.

Thực vật chuyển đổi carbon dioxide thành oxy trong quá trình gọi là quang hợp, sử dụng cả carbon và oxy để tạo ra carbohydrate.

Ngoài ra, thực vật cũng giải phóng oxy vào khí quyển, sau đó được sử dụng để hô hấp bởi các sinh vật dị dưỡng, tạo thành một chu kỳ.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Carbon dioxide ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Oct 19, 2020

Những câu chuyện liên quan