Cá sấu

Cá sấu và caimans là loài bò sát có liên quan chặt chẽ với cá sấu và tạo thành họ Alligatoridae.

Ở Trung và Nam Mỹ cá sấu được đại diện bởi năm loài thuộc chi Caiman.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Alligatoridae ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th2 20, 2020

Những câu chuyện liên quan